AIN

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom.

technicka-inspekcia.pngTechnická inšpekcia

Čo je technická nehnuteľnosti?

Inšpekcia nehnuteľnosti pomáha kupujúcim i predávajúcim na realitnom trhu zistiť skutočný technický stav nehnuteľnosti. Inšpekcia šetrí peniaze za budúce neplánované opravy nehnuteľnosti a znižuje riziká realitného obchodu. Inšpekciu vykonáva certifikovaný inšpektor nehnuteľností, ktorý má vzdelanie a prax v odbore pozemných stavieb a technického zariadenia stavieb. 

Pri  nových domoch a bytoch inšpektor pomáha majiteľovi s prevzatím nehnuteľnosti od realizačnej firmy alebo developera. Majiteľ má šancu pmocou inšpekcie významne znížiť riziko výskytu skrytých i zjavných chýb a vyhne sa tak budúcím nepríjemnostiam pri reklamáciách.

Čo technická inšpekcia nehnuteľnosti hodnotí?

Nemopas se opiera o prepracovanú metodiku vyhľadávania rizikových a chybných riešení v 8 technických odboroch, ktoré významnou mierou ovplyvňujú bezpečnosť a pohodu pri užívaní nehnuteľnosti. Metodika preveruje   u nehnuteľnosti výskyt viac než 100 chýb a rizík budúcich chýb v nasledujúcich technických odboroch: 

  • Statika
  • Úniky tepla
  • Izolácia proti vode
  • Zvuk a hluk
  • Technické zariadenia budovy
  • Bezpečnosť nehnuteľnosti pri užívaní a požiarna bezpečnosť
  • Zdravé bývanie
  • Povrch podláh a stien

Každý zákazník má možnosť zvoliť si, či chce inšpekciou posúdiť nehnuteľnosť komplexne vo všetkých odboroch alebo si vyberie len niektoré.

Varianty technické inšpekcie nehnuteľností

Inšpekcia nehnuteľnosti - certifikovaný inšpektor nehnuteľností podrobne preskúma predmetný dom alebo byt. Na základe prieskumu inšpektor vypracuje podrobnú správu o stave budovy vo vybraných technických odboroch a preukaznehnuteľnosti. Preukaz nehnuteľnosti pre jednotlivé odbory prehľadne informuje o počte nájdených chýb a rizikových riešení, ktoré môžu v budúcnosti k chybám viesť. Pokiaľ zákazník zvolí inšpekciu Nemopas vrátane ocenenia zistených chýb, popíše inšpektor postup a cenu sanácie každej zistenej chyby alebo rizikového riešenia. Súčasťou podrobnej správy inšpekcie Nemopas je vymenovanie chýb, ktoré na nehnuteľnosti nenastanú.

Technická inšpekcia - je so zárukou

Prevádzkovateľ inšpekcie - spoločnosť RAPID - PS s.r.o. poskytuje klientom 7 roky záruku na budúcí výskyt chýb na ich nehnuteľnosti. Záruka sa vzťahuje na chyby, ktoré sú v spáve z inšpekcie Nemopas označené ako tie, ktoré nenastanú. Záruka se nevzťahuje na chyby a poruchy v technických odboroch, ktorých hodnotenie si zákazník neobjednal a na tie, ktoré vznikli opotrebením nehnuteľnosti alebo v dôsledku zásahu vyššej moci. Výpočet viac ako  100 chýb so zárukou v jednotlivých technických odboroch je súčasťou ponuky na uskutočnenie inšpekcie Nemopas. Ponuku získate na dispečinku Nemopas +421 907 408 420 alebo pomocou webového formulára.

Kedy je najvhodnejšie pozvať inšpektora nehnuteľností

Pokiaľ kupujete nový byt či dom, pozvite inšpektora Nemopas na deň, kedy Vám realizačná firma alebo developer nehnuteľnosť odovzdáva. 

Ak hľadáte nehnuteľnosť na realitnom trhu, vezmite inšpektora Nemopas na prehliadku nehnuteľnosti. Pokiaľ potrebujete skontrolovať viac nehnuteľností, ktoré sa Vám páčia, poskytne Vám inšpektor významnú zľavu. 

Pred návštevou inšpektora požiadajte majiteľa, developera alebo realitnú kanceláriu o poskytnutie protokolov o revíziách technických zariadení a pokiaľ existuje, taktiež o projektovú dokumentáciu. Revízie sa týkajú predovšetkým elektroinštalácie, rozvodov plynu, komína, kotla a bleskozvodu. 

V oboch prípadoch stačí službu objednať  na mobilnom čísle +421 907 408 420 alebo pomocou webového formulára najneskôr 48 hodín pred odovzdaním alebo prehliadkoou nehnuteľnosti.

Protokol je vyhotovený do 6 pracovných dní od návštevy objektu 

Do 48 hodín po obdržaní objednávky volá príslušný regionálny inšpektor nehnuteľností a dohovorí si termín návštevy objektu. V priebehu jednej návštevy  kompletne preverí dom či byt. Pokiaľ inšpektor nehnuteľností v priebehu prehliadky zistí rizikový faktor budúcej chyby, pre ktorej potvrdenie bude nutné vykonať špeciálnu diagnostiku, upozorní zákazníka a dohovorí sa na prípadnej ďalšej návšteve nehnuteľnosti. Inšpektor taktiež navrhne diagnostický postup na preverenie skrytých chýb. Do šiestich pracovných dní po poslednej návšteve objektu dostane zákazník vypracované hodnotenie nehnuteľnosti so všetkými náležitosťami.

Cena byt od 1,4 €/m2

Cena dom od 2,10 €/m2

Dopytový formulár


naši partneri

Remax
ČSOB
Hypomaklér
Kamapro
Gepard Finance