AIN

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom.

Blower–door test

Niekedy sa stáva, že v zime je v interiéri domu pri bezvetrí príjemná klíma, ale akonáhle začne vonku fúkať vietor, dôjde ku zníženiu teploty v niektorých miestnostiach alebo častiach domov. A stáva sa to i v dobre zateplených domoch. Príčinou tohoto javu zvyčajne býva nedostatočná vzduchotesnosť stien, strechy alebo okien. 

Pokiaľ je porušená vrstva v stene alebo v streche, ktorá má za úlohu udržať teplo v dome (obvykle parozábrana), môže teplo z domu týmito netesnosťami unikať. Navyše sa s netesnosťami dostáva do steny alebo strechy vzdušná vlhkosť, ktorá môže v konštrukcii skondenzovať a spôsobiť výskyt vlhkých máp alebo dokonca rast plesní. 

Stanovenie průvzdušnosti vzduchotesnosti obalových konštrukicí zahŕňa meranie intenzity výmeny vzduchu zariadením Blower–Door podľa ČSN EN 13829 pri tlakovom rozdiele 50 Pa medzi interiérom a exteriérom. Výsledky meraní Blower-Door sú spracované do záverečnej správy a porovnané s hodnotami podľa ČSN 73 0540-2. Meracia aparatúra Blower-Door test sa skladá z teleskopického rámu so vzduchotesnou plachtou, ventilátoru (s plynulou reguláciou výkonu), tlakových čidiel pre interiér a exteriér a riadiacej jednotky s regulátorom otáčok.

U novostavieb sa meraním blower door kontroluje vyhotovenie vzduchotesných vrstiev a tesnosť špár medzi  jednotlivými prvkami a medzi prvkami a otvormi (okná, dvere). Meranie blower door je možné robiť pred alebo po zakrytí vzduchotesniacich vrstiev. Meranie pred zakrytím by mali využívať predovšetkým  realizačné firmy, projektanti a stavebný dozor. Toto meranie je veľmi dôležité, pretože v prípade objavenia netesného miesta je možné bez väčších zásahov defektné miesto opraviť. Meranie blower door po zakrytí vzduchotesniacich vrstiev by mali využiť predovšetkým investori ako kontrolu kvality celého diela. V tomto prípade môže byť oprava defektného miesta veľmi zložitá a pomerne finančne nákladná. U existujúcich stavieb sa meraním kontroluje miera tesnosti, na základe ktorej je možné rozhodnúť, či a v akom rozsahu sú nutné stavebné úpravy.

naši partneri

Remax
ČSOB
Hypomaklér
Kamapro
Gepard Finance