AIN

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom.

O nás

o-nas.png

Inšpekciu nehnuteľností zaisťuje tím 83 odborníkov v spolupráci so Znaleckým ústavom DEKPROJEKT s viac než 50-ročnou tradíciou v prieskume stavieb, odhaľovania ich porúch a navrhovania sanácií. Odhaľovanie chýb a riešenie problémov budov je pre nás zároveň koníčkom, a preto sa angažujeme v rade dobrovoľných nehonorovaných aktivitách, ktoré kultivujú technické povedomie a pozdvihujú celý náš odbor. 

Celé fungovanie našej spoločnosti je založené na princípoch absolútnej nestrannosti, celoživotného vzdelávania a zvyšovania odbornosti. Naším základným mottom je spoľahlivosť a zodpovednosť

DEKPROJEKT je držiteľmi štátnych akreditácií: Znalecký ústav, Centrum technickej normalizácie a Akreditované skúšobné  laboratórium č. 1565. Navyše, sme Poradenské informačné stredisko menované Štátnym fondom rozvoja bývania. 

Inšpekcia nehnuteľností, s.r.o. je zakladajúcim členom Asociácie inšpektorov nehnuteľností (AIN). AIN združuje odborníkov, ktorí vykonávajú inšpekcie nehnuteľností – teda inšpektorov nehnuteľností. U každého svojho člena asociácie garantuje, že poskytuje služby na takej odbornej i etickej úrovni, aké sú na odbor a jeho metodiku kladené. Úroveň znalostí nspektora je objektívne posudzovaná na pôde AIN podľa vlastných interných procedúr.

Náš tým

zdenek-kutnar.jpg

Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.

 • Absolvent stavebnej fakulty ČVUT v Prahe
 • Poradca  pre izolačné konštrukcie stavieb
 • Súdny znalec pre  odbory strešné a obvodové plášte budov, spodné stavby, bazény, mokré prevádzky, stavebné izolácie vrátane posudzovania porúch a rekonštrukcií tohoto druhu stavieb a stavebných izolácií
 • Certifikovaný inšpektor nehnuteľností        
lubos-kane.jpg

Ing. Luboš Káně
Znalec

 • Absolvent stavebnej fakulty ČVUT v Prahe
 • Znalec pre odbor stavebníctvo, špecializácia stavebná fyzika, stavebné izolácie a obalové konštrukcie budov
 • Predseda normalizačnej komisie TNK 65 – hydroizolácia stavieb
 • Technický riaditeľ DEK a.s.
 • Certifikovaný inšpektor nehnuteľností    
radim-marik.jpg

Ing. Radim Mařík
Znalec

 • hlavný inšpektor služby Nemopas, ktorý zodpovedá za obchodnú stratégiu
 • Už viac ako 15 rokov pracuje ako technický expert a vedúcí rozvojových projektov v rámci skupiny DEK a.s. V rámci svojej expertnej činnosti spolupracuje s Expertnou a znaleckou kanceláriou KUTNAR pri analýzach defektov a chýb budov. 
     

naši partneri

Remax
ČSOB
Hypomaklér
Kamapro
Gepard Finance