AIN

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom.

expertna-inspekcia.pngEXPERTNÁ INŠPEKCIA

Expertná inšpekcia

 • Máte vlhko v pivnici?
 • Máte mokré steny v byte či dome?
 • Máte doma plesne na stenách alebo oknách?
 • Máte mokré fľaky pod strechou?
 • Cítite od stien prievan a chlad?
 • Nemôžete v zime vykúriť miestnosti?
 • Počujete hluk z okolitých miestností?
 • Počujete kroky z chodby?
 • Bude ma sused zatieňovať pri dostavbe/nadstavbe svojho domu?

Alebo vás trápi na vašom dome iný technický problém? Pomôžeme vám. Expertnou a znaleckou činnosťou sa technici a inšpektori znaleckého ústavu NEMOPAS (Dekprojekt) zaoberajú už viac ako 10 rokov. V rámci tejto činnosti sú naši inšpektori a znalci pripravení pomôcť všetkým, ktorí majú na svojom rodinnom či bytovom dome technický problém a ponúknuť im nasledujúce služby:

 • Telefonickú konzultáciu ZADARMO.
 • Konzultáciu priamo na mieste, ktorá pomôže nájsť príčiny problému a naznačiť spôsob odstránenia.
 • Odborné posúdenie, ktoré podrobne zdokumentuje celú chybu či poruchu, určí jej príčiny a navrhne spôsob sanácie.
 • Znalecký posudok, ktorý má uplatnenie predovšetkým vtedy, ak je potrebné určiť príčinu chyby pri reklamácii diela, prípadne pre súdny spor.
 • Špeciálne merania (svetlo, hluk, termovízia, vzduchotesnosť, škodlivé látky).
 • Projekty odstránenia porúch. 

Merania, ktoré sú prípadne potrebné v rámci posúdenia a odstránenia problémov vykonávame v rámci akreditovaného meracieho laboratória ATELIER DEK. Znamená to, že pracovníkov, meracie postupy a meracie zariadenia pravidelne preveruje Český inštitút pre akreditáciu.

Expertné a projekčné služby

 

Základné konzultácie - cez telefón, e-mailom alebo osobne

Na základe informácií od majiteľa základné informácie o pravdepodobných príčinách chyby či poruchy na dome.

zdarma

Konzultácia na mieste

Konzultácia priamo v dome, ktorá pomôže nájsť príčiny problému a naznačiť spôsob odstránenia.

od 180 €

Konzultácia na mieste a vyjadrenie

Konzultácia priamo v dome, ktorá pomôže nájsť príčiny problému a naznačiť spôsob odstránenia a písomné vyjadrenie v rozsahu do jednej stránky textu.

od 300 €

Odborný posudok

Odborné posúdenie, ktoré podrobne zdokumentuje celú chybu či poruchu, určí jej príčiny a navrhne spôsob sanácie.

od 600 €

Znalecký posudok

Znalecký posudok, ktorý sa uplatní predovšetkým vtedy, keď je potrebné určiť vinníka chýb. Je pod záštitou súdneho znalca z príslušného odboru.

od 900 €

Projekt návrhu opravy problematických miest

Projekt podrobne rieši návrh opravy problémových miest vrátane výkazu výmer a položkového rozpočtu

Individuálna cena

Diagnostika a merania

 

Meranie škodlivín

Meranie prítomnosti a množstva zdraviu škodlivých látok (CO₂, rádioaktívne materiály, …)

od 180 €

Termovízne meranie rodinného domu

Meranie obsahuje termovízne snímky problematických miest, protokol z merania vrátane koncepcie návrhu úprav.

od 120 €

Termovízne meranie v interiéri rodinného domu pri udržovanom podtlaku

Meranie obsahuje termovízne snímky problematických miest, protokol z merania vrátane koncepcie návrhu úprav.

od 240 €

Meranie dosahu prieniku vzduchu jednej konštrukcie

Meranie obsahuje akustické premeranie konštrukcie, protokol z merania vrátane koncepcie návrhu úprav.

od 180 €

Meranie kročajové neprúzvučnosti jednej konštrukcie

Meranie obsahuje akustické premeranie konštrukcie, protokol z merania vrátane koncepcie návrhu úprav.

od 240 €

Štúdia zatienenia domu alebo pozemku

Štúdia zhodnotí presvetlenie a porovná ho s požiadavkami predpisov.

od 150 €

Dopytový formulár


naši partneri

Remax
ČSOB
Hypomaklér
Kamapro
Gepard Finance