AIN

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom.

Inšpekcia nehnuteľností šetrí ľuďom peniaze, službu už využili stovky záujemcov 

PRAHA 19. december 2012 – Líder trhu inšpekcia nehnuteľností a expertných posudkov projekt Nemopas za tento rok vykonal viac než 500 previerok starších domov a bytov alebo novostavieb. Na takmer každom odhalil nejakú tú chybu. Často ide o drobnosti rádovo za tisíce korún, často sa ale inšpektori stretávajú na jedinom objekte hneď s celým radom závažných chýb, ktorých sanácia sa pohybuje v stovkách tisícov korún. V priebehu roka sa záujem o službu inšpekcia nehnuteľnosti zvýšil takmer desaťnásobne. 

Všetky typy služieb, ktoré pomáhajú predať nehnuteľnosť čo nejvýhodnejšie alebo naopak šetria kupujúcim peniaze, sú totiž na vzostupe. Medzi tie najžiadanejšie patrí práve inšpekcia nehnuteľností. „Trh s touto relatívne novou službou sa podarilo veľmi rýchle rozhýbať. Ľudia si totiž uvedomili, že technickou previerkou domu môžu za čiastku pár tisíc korún získať istotu k nezaplateniu,“ povedal vedúcí projektu Nemopas Ctibor Hůlka. V rade prípadov sa podarilo kupujúcim vyjednať nižšiu kúpnu cenu práve a len vďaka chybám, ktoré inšpektor odhalil a laik by ich prehliadol. Kupujúcí by tak bol nemilo prekvapený dodatočnou investíciou na sanáciu. 

Inšpekciu nehnuteľnosti ale nemusí využiť len človek, ktorý chce dom alebo byt kúpiť. Častými zákazníkmi sú tiež majitelia nehnuteľností, ktorí sa chystajú na predaj a chcú svojmu domu dodať v očiach záujemcov vyššiu dôveryhodnosť. Expertné posúdenie je určené tiež tým, ktorí jednoducho majú na svojom dome nejaký problém alebo len chcú poznať stav svojho domu alebo jeho technológiu, bez toho, že by sa chystali na jeho predaj. 

Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa inšpektori pri rodinných domoch stretávajú, patria predovšetkým chyby na  šikmých strechách v kombinácii s obytným podkrovím a problémy so vzduchotesnosťou domov. Veľmi často je aj u novších rodinných domoch nesprávne riešená ochrana suterénu proti vode. U novostavieb bytov býva zvyčajne problémové napojenie okien a balkónových dverí na zateplenú fasádu a balkón, či terasu. Častým problémom je tiež nedostatočné vyspádovanie parapetných plechov. V niektorých nových bytových domoch sa objavujú problémy s tzv. kročejovou neprúzvučnosťou medzi chodbou a vlastným bytom. V starších nerevitalizovaných panelových domoch je zase treba rátať s nekvalitnými oknami a vo všeobecnosti s problémami veľkých strát tepla a vznikom trhlín od pohybu panelov. Ďalšou závažnou skupinou problémov sú zdravotné riziká domov, napríklad pri výmene okien v staršom dome môže dôjsť ku zvýšeniu koncentrácie nebezpečného radónu, či CO₂ v dome. 

Čo inšpektori posudzujú? 

Technici Nemopasu vykonajú statické posúdenie, preveria hydroizoláciu objektu, zmerajú potrebné údaje na získanie preukazu energetickej náročnosti budovy, posúdia hluk, preveria plnenie bezpečnostných, požiarnych a hygienických požiadaviek, posúdia stav povrchov podláh, stien a stav technického zariadenia budovy, akými sú inštalácie a rozvody. Pokiaľ nájdu stopy akejkoľvek chyby alebo rizikového riešenia, zaistia preverenie pomocou najmodernejších technológií vrátane napríklad termovízie či akustickej aparatúry. Výsledkom ich práce je pre laika zrozumiteľný popis aktuálneho stavu domu, ale tiež napríklad nezávislé ocenenie nehnuteľnosti, vrátane vyčíslenia nákladov na sanáciu chýb. 

Cena inšpekcie  čiastočného posudku bytu začína na 300 eurách, u rodinného domu sa cena obvykle pohybuje okolo 500 eur. Inšpektori Nemopasu pôsobia po celej Českej republike i na Slovensku.

naši partneri

Remax
ČSOB
Hypomaklér
Kamapro
Gepard Finance