AIN

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom.

Technické zariadenia budovy

slide-7.jpg

Pri Technickom zariadení budovy preverujeme týchto 25 rizík na 311 prejavoch:

 • Elektroinštalácia – Prípojková skrinka
 • Elektroinštalácia – Hlavné domové vedenie
 • Elektroinštalácia - Bytové a domové rozvody silnoprúdu
 • Elektroinštalácia - Zásuvky a svietidlá
 • Elektroinštalácia – Zónovanie kúpeľní a spŕch
 • Elektroinštalácia – Slaboprúdové rozvody
 • Elektroinštalácia – Napätie je na hranici alebo mimo hranicu normovej požiadavky
 • Elektroinštalácia – Ochrana pred bleskom
 • Elektroinštalácia – Chyby revízie elektroinštalácie
 • Vykurovanie – Chyby v elektrických zdrojoch tepla
 • Vykurovanie – Chyby v plynových zdrojoch tepla
 • Vykurovanie – Chyby v kotloch na pevné palivo
 • Vykurovanie – Chyby v tepelných čerpadlách
 • Vykurovanie – Chyby v regulácii zdroja a sústavy
 • Vykurovanie – Chyby v rozvodoch vykurovania a vykurovacích telesách
 • Vzduchotechnika – Chyby v odsávaní vzduchu z kuchýň a hygienických miestností
 • Vzduchotechnika – Chyby v lokálnych a centrálnych systémoch vzduchotechniky
 • Plyn – Chyby vo vonkajšom plynovode
 • Plyn – Chyby v rozvodoch vnútorného plynovodu
 • Plyn – Chyby v spotrebičoch
 • Plyn – Chyby v revízii plynového zariadenia
 • Vodovod - Chyby v rozvodoch
 • Vodovod – Chyby v zásobovaní vodou
 • Kanalizácia – Chyby v rozvodoch
 • Kanalizácia - Chyby v likvidácii odpadových vôd

naši partneri

Remax
ČSOB
Hypomaklér
Kamapro
Gepard Finance