AIN

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom.

Ocenenie nehnuteľnosti 

V rámci ocenenia nehnuteľnosti zaisťujeme zistenie ako administratívnej ceny budovy, tak aj ceny trhovej. 

Cena administratívna (zistená) podľa zákona č. 151/1997 Zb. o oceňovaní majetku v platnom znení a príslušných vykonávacích vyhlášok, sa používa najmä na daňové účely (daň z prevodu, dedická, darovacia). 

Cena trhová (zvyčajná) sa používa pri vyporiadaní spoluvlastnictva, pre peňažné ústavy pri zriaďovaní hypotekárnych úverov. Môže tiež slúžiť ako cena východzia pre stanovenie kúpnej ceny nehnuteľnosti.

naši partneri

Remax
ČSOB
Hypomaklér
Kamapro
Gepard Finance