AIN

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom.

Energetický štítok 

Energetický štítok obálky budovy slúží na jednoduché a pochopiteľné hodnotenie stavu budovy z hľadiska jej spoteby energií, a to predovšetkým na vykurovanie. 

Energetické štítky budov graficky vyjadrujú výsledok posúdenia priemerného součinitele prieniku tepla obálkou budovy podľa ČSN 73 0540-2.

Energeticky-stitok.jpg

naši partneri

Remax
ČSOB
Hypomaklér
Kamapro
Gepard Finance