AIN

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom.

Energetická štúdia 

V rámci energetickej štúdie vykonajú energetici Nemopas výpočet energetickej náročnosti nehnuteľnosti a vypočítané hodnoty porovnajú so skutočnou spotrebou energií dodanou majiteľom alebo prevádzkovateľom nehnuteľnosti. Z porovnania vypočítanej a skutočnej energetickej náročnosti vyplynie, či informácie o energetickej náročnosti nie sú podhodnotené alebo nadhodnotené. 

Vypočítaná energetická náročnosť navyše následne slúži na komplexné zhodnotenie možných energeticky úsporných opatrení. Na základe výpočtového modelu energetickej náročnosti je stanovená účinnosť jednotlivých navrhnutých opatrení, ich cenová náročnosť a výsledný ekonomický efekt, vrátane ekonomickej návratnosti. 

Výsledkom štúdie je odporučená kombinácia najvýhodnejších opatrení na realizáciu. Súčasťou štúdie je vystavenie energetického štítku a preukazu energetickej náročnosti budovy.

naši partneri

Remax
ČSOB
Hypomaklér
Kamapro
Gepard Finance