AIN

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom.

Zdravé bývanie

slide-4.jpg

Pri zdravom bývaní preverujeme 17 rizík na 123 prejavoch:

 • Kondenzácia vodnej pary na okenných rámoch a zasklení
 • Riziko rastu plesní v rohoch a kútoch miestností
 • Riziko rastu plesní na stenách za nábytkom
 • Riziko kondenzácie vodnej pary a rastu plesní v miestach prvkov, ktoré prestupujú obvodovou konštrukciou
 • Riziko rastu plesní na stenách, ktoré oddeľujú byt od společných priestorov domu
 • Riziko prehrievania priestorov v dome v letnom období
 • Zatekanie do interiéru pri odmäku po období tuhých mrazov
 • Nadmerná kondenzácia vodnej pary vo vnútri obvodových konštrukcií domu
 • Nebezpečné koncentrácie radónu z podložia
 • Nebezpečné koncentrácie oxidu uhličitého (CO2)
 • Nebezpečné koncentrácie formaldehydu
 • Nebezpečná úroveň rádioaktivity
 • Azbest
 • Legionella
 • Nedostatočné denné osvetlenie
 • Nedostatočné oslnenie obytných miestností
 • Nedostatočné oslnenie pozemkov v okolí obytných budov

naši partneri

Remax
ČSOB
Hypomaklér
Kamapro
Gepard Finance