AIN

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom.

inspekcia-projektu.pngInšpekcia projektu

Čo je inšpekcia projektu – Nemopas?

Nemopas – preverenie projektu je analýza spracovaného či spracovávaného projektu, ktorá pomáha projektantovi i objednávateľovi zhodnotiť parametre projektu. Nezávislý odborník vytipuje problematické miesta projektu a navrhne (väčšinou v spolupráci s projektantom) prípadnú optimalizáciu projektu.

5 kategórií pre hodnotenie kvality projektu 

Nemopas hodnotí a kontroluje vypracovaný projekt z pohľadu 5 základných kategórií:

  • izolačná spoľahlivost obálky stavby (spodnej stavby, fasády, strechy – riziká zatekania a tepelne-vlhkostných porúch, tepelnú pohodu)
  • optimálnosť návrhu technických zariadení budovy
  • stav projektu z hľadiska hygieny a ochrany zdravia (tepelné mosty, riziká kondenzácie a výskytu plesní, a pod.)
  • energetická náročnosť
  • ochrana proti hluku 

Výstup

  • Preukaz o preverení projektu
  • Podrobná správa o parametroch projektu vrátane návrhu alternatívnych riešení a vyčíslenie ich nákladov i prínosov

Nemopas je vyhotovený do 96 hodín od odovzdania projektu

Do 48 hodín po obdržaní objednávky volá príslušný regionálny inšpektor nehnuteľností a dohovorí si termín odovzdania projektu.  Do štyroch pracovných dní po odovzdaní projektu dostane zákazník vypracované hodnotenie projektu so všetkými náležitosťami.

Cena byt od 1,55 €/m2

Cena dom od 2,20 €/m2

Dopytový formulár


naši partneri

Remax
ČSOB
Hypomaklér
Kamapro
Gepard Finance