AIN

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom.

Referencie

Podrobnosti referencie:

Zhrnutie a odporúčanie:

Úniky tepla

Odporúčam od predávajúceho vyžiadať energetický certifikát budovy, vyžaduje to zákon 555/2005 Zb. v znení neskorších predpisov. Z pohľadu požiadaviek na zateplenie sú strecha a okná vyhovujúce, obvodové steny sú výrazne nevyhovujúce. Obálka bytu je vzduchotesná, nadmerné tepelné straty a úniky teplého vzduchu nehrozia. Svetlovod  nad kúpeľňou nie je v priestore podkrovia zateplený, zateplenie odvodu vzduchu z digestora nie je postačujúce, hrozí kondenzácia vodnej pary v potrubí a následne vytekanie vody z digestora. Priestor podkrovia nad stropom nie je dostatočne odvetraný, v lete hrozí prehriatie priestoru a v zime kondenzácia vodnej pary na drevených prvkoch podkrovia a ich následná degradácia. Priestor opatrený OSB doskami je vetraný dostatočne. 

Akustika

V miestnosti, ktorá susedí s chodbou, resp. výťahom je výťah pomerne dosť počuť. Je pravdepodobné, že hluk od výťahu nebude v nočnej dobe vyhovovať požiadavkám normy. 

Požiar a bezpečnosť

Okolo krbu nie sú na podlahách  urobené nehorľavé povrchy. Byt nemá požiarne hlásiče. Parapety okien sú nízke, odporúčam pred okná doplniť zábranu. V kúpeľni je schodík s ostrými hranami s výškou cca 20 mm. Pri inšpekcii som o neho zakaždým zakopol. Pokiaľ bude človek bosý, bude to veľmi bolestivé. 

Zdravie a bezpečnosť

Priestory v krbovom boxe je nutné pred zapálením ohňa v krbe zbaviť prachu, dá sa dostať cez vetracie mriežky. Vzhľadom na nízku tepelno-izolačnú schopnosť obvodových stien hrozí riziko rastu plesní na obvodových stenách, najmä v kútoch pri strope. Riziko sa dá obmedziť pravidelným vetraním a udržiavaním vlhkosti vzduchu pod 40%. Vetranie však prinesie väčšie tepelné straty a náklady pri vykurovaní bytu. Situácia sa dá riešiť doplnením podokenných ventilačných jednotiek s regeneráciou tepla, ktoré zaistí dostatočné vetranie pri minimálnej tepelnej strate. Ide o investíciu cca 1 000 až 1 200 €. 

Hydroizolácia

Parapety okien nie sú pri stenách ukončené ideálnym spôsobom, môže okolo nich zatekať do fasády. Dvere na terasu nie sú vodotesne napojené na skladbu terasy. Okolo dverí môže pri šľahajúcom daždi zatekať. Z pohľadu zatekania je veľmi riziková neomietnutá obvodová stena. Tehly nie sú zašpárované a pri šľahajúcom daždi bude do stien prenikať veľké množstvo vody. Na 1 m² steny dopadne rovnaké množstvo vody ako na 0,5 m² strechy. Hrozia prejavy vlhkosti v byte. Rovnako problematické je riešenie sprchovacieho kúta. Tak ako je urobené, je absolútne závislé na kvalite hydroizolácie pod dlažbou a jej vyvedenia na steny sprchovacieho kúta. Odporúčam vyžiadať si od pôvodného majiteľa fotodokumentáciu budovania kúpeľne. Z nej budeme schopní posúdiť kvalitu vyhotovenia.

Umiestnenie práčky vo vstavanej skrini bez vaničky pod práčkou je veľmi rizikové. Pravdepodobnosť poruchy tesnosti práčky je veľmi vysoká. Pri vytečení práčky sa poškodí vstavaná skriňa a plávajúca podlaha v kuchyni. Odporúčam zakúpiť vaničku pod práčku alebo vaničku urobiť v dlažbe. 

Technické zariadenia

OK až na uzáver kúrenia (vo vstavanej skrini pri mieste na práčku). Jeden z  ventilov sa nedá pre nedostatok miesta uzavrieť. Odporúčam vyžiadať si revíziu plynového kotla a elektroinštalácie. 

Povrchy

Podklad plávajúcich laminátových podláh nebol dostatočne vyrovnaný. Na mnohých miestach sa podlaha prehýba. Najhoršia je situácia v miestnosti naľavo od kúpeľne. 

Poučenie

Hodnotenie nehnuteľnosti je vykonané na základe vizuálnej prehliadky nezakrytých konštrukcií. Prípadné návrhy riešení nenahrádzajú projektovú dokumentáciu. Cenové kalkulácie sú informatívne. Ceny sú uvedené bez DPH.

naši partneri

Remax
ČSOB
Hypomaklér
Kamapro
Gepard Finance