AIN

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom.

Povrch podláh stien

slide-1.jpg

Pri povrchoch podláh a stien preverujeme týchto 17 rizík na 174 prejavoch:

 • Mechanické poškodenie povrchových úprav na stenách
 • Trhliny a hrče (nerovnosti, výdute, bubliny) v omietke, opadávanie omietok mimo kontaktné zatepľovacie systémy
 • Uvoľňovanie lepeného obkladu od podkladu, trhliny v obklade
 • Vypadávanie špárovacej hmoty, trhliny v špárovacej hmote lepeného obkladu
 • Trhliny a hrče v povrchovej úprave kontaktných zatepľovacích systémov
 • Mechanické poškodenie ETICS
 • Poruchy pri napojení povrchových úprav z rôznych materiálov medzi sebou a na nadväzujúce konštrukcie
 • Poruchy v mieste styku rôznych materiálov podkladu
 • Znečistenie povrchovej úpravy fasády vplyvom prostredia
 • Znečistenie povrchu fasády vandalmi
 • Biotické napadnutie povrchovej úpravy fasády
 • Deformácie drevených podlahovín vplyvom zvýšenej vlhkosti
 • Prehýbanie podlahy
 • Uvoľňovanie lepenej dlažby od podkladu, trhliny v dlažbe
 • Vypadávanie špárovacej hmoty, trhliny v špárovacej hmote lepenej dlažby
 • Mechanické poškodenie dlažby
 • Defekty vnútorných podláh s vykurovaním

naši partneri

Remax
ČSOB
Hypomaklér
Kamapro
Gepard Finance