AIN

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom.

Termovízia s Blower-door testom 

K únikom tepla môže dochádzať aj nevzduchotesnými stenami a strechou – tieto miesta je možné presne odhaliť termovíznym meraním pri udržovanom podtlaku. 

Toto meranie sa skladá z blower–door testu a komplexnej termovízie doplnenej o termovízne meranie interiéru pri udržovanom podtlaku. Pri samotnej termovízii sa meranie robí za prirodzených tlakových pomerov. Termovízia síce odhalí všetky úniky tepla a tepelné mosty spôsobené nedostatočným tepelným odporom konštrukcie, avšak k únikom tepla môže dochádzať tiež nevzduchotesnými stenami a strechou. Tieto miesta je možné odhaliť práve termovíznym meraním pri udržovanom podtlaku. 

Pri meraní v interiéri sa ako prvé nasnímajú konštrukcie za prirodzených tlakových pomerov. Následne sa zariadením blower–door vytvorí a udržuje na určitú dobu (max. 1/2 hod) podtlak, vďaka ktorému začne nasávanie chladného vonkajšieho vzduchu cez netesnosti. Následné druhé snímanie umožní porovnanie termogramov a stanovenie nevzduchotesných miest. Všetky namerané dáta sú spracované do zrozumiteľnej záverečnej správy.

naši partneri

Remax
ČSOB
Hypomaklér
Kamapro
Gepard Finance