AIN

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom.

Kedy je vhodnejšie do skladby plochej strechy inštalovať elektricky vyhrievanú strešnú vpusť a kedy klasickú?

Pokiaľ sa nedá predpokladať, že zamrznutiu vtoku zabráni teplý vzduch stúpajúci z kanalizácie, je treba navrhnúť opatrenia proti zamrznutiu vtoku. Ak je tvarovka vtoku temperovaná kontaktom odpadového potrubia s vnútorným prostredím, je treba zaistiť riadený odvod prípadného kondenzátu z povrchu potrubia. Pokiaľ nie je možné dosiahnuť ochranu proti zamrznutiu inak, použije sa elektricky vyhrievaný vtok.

naši partneri

Remax
ČSOB
Hypomaklér
Kamapro
Gepard Finance