AIN

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom.

Chystáme sa urobiť rekonštrukciu bytového jadra vymurovaním z pórobetónových tvárnic. Dopočul som sa, že z hľadiska požiarnej bezpečnosti je treba vymurovať aj stenu inštalačnej šachty?

Z požiarneho hľadiska je treba priestoru inštalačnej šachty venovať zvýšenú pozornosť. Tá je v prípade požiaru niektorého z bytov práve tou cestou, kadiaľ sa môžu všetky prejavy požiaru (dym, splodiny horenia, teplo) ľahko šíriť i do okloitých bytov.

Pri rekonštrukcii bytového jadra je treba sa rozhodnúť, či  inštalačná šachta bude z požiarneho hľadiska súčasťou našej bytovej jednotky alebo bude tvoriť samostatný požiarny úsek. V prvom prípade je nutné, aby boli v šachte v úrovni nosnej stropnej konštrukcie vytvorené protipožiarne priečky. Toho je možné dosiahnuť napríklad prebetónovaním a protipožiarnym dotesnením prienikov jednotlivých inštalácií. Na deliacu konštrukciu medzi šachtou a bytom už potom nie sú kladené z požiarneho hľadiska žiadne požiadavky. Druhým variantom je, že táto deliaca konštrukcia bude urobená s dostatočnou požiarnou odolnosťou, teda bude napr. murovaná. Protipožiarne musia byť riešené i dvierka vedúce do šachty a všetky prieniky inštalácií medzi bytom a šachtou.

naši partneri

Remax
ČSOB
Hypomaklér
Kamapro
Gepard Finance