AIN

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom.

Aký by mal byť minimálny presah vonkajšej parapety cez líc fasády?

Ležatá krycia plocha, teda aj parapet okna, sa nad zvislým povrchom stavebnej konštrukcie ukončuje odkapnicou. Vzdialenosť okraja ležatej krycej plochy od povrchu zvislej konštrukcie (na obrázku hodnota X) sa podľa normy ČSN 73 3610 Navrhovanie klampiarskych konštrukcií odporúča najmenej 30 mm. U fasád sa odporúča zvolenú vzdialenosť dodržať pri všetkých odkvpníc v rámci jednej plochy fasády.

Pri návrhu presahu je spravidla potrebné zohľadniť povrchovú úpravu zvislej konštrukcie, šírku odvodňovanej plochy plechu, výšku objektu, miestne klimatické podmienky, množstvo pritekajúcej vody z nadväzujúcich konštrukcií a orientáciu konštrukcie ku svetovým stranám.

naši partneri

Remax
ČSOB
Hypomaklér
Kamapro
Gepard Finance